7 / 11
Św. Józef z Kupertynu: przed egzaminami

Nie był specjalnie zdolnym uczniem. Przed egzaminami do seminarium poprosił Boga o pomoc i… zdał. Został franciszkaninem.

+

© Domaine public