10 / 12
Aby zawrzeć w tym kościele związek małżeński trzeba w kolejce poczekać przez ponad dwa lata.
+

© Dolors Massot-ALETEIA