6 / 6
WŁOCHY We Włoszech utarło się, że dary przynosi wiedźma o imieniu Befana, która odmówiła królom pomocy w znalezieniu drogi do Betlejem, przez co skruszona błąka się po domach, roznosząc prezenty i próbując odnaleźć Dzieciątko Jezus.
+

© Massimo Todaro | Shutterstock