2 / 9
Wspólne posiłki
Wszyscy lubimy spędzać czas, robiąc to, co kochamy i cenimy. Dlatego potrzebujemy poświęcać czas rodzinie. Zaniedbywanie siadania razem do stołu i wspólnego jedzenia jest złe dla naszych więzi rodzinnych. Dobrze jest jeść razem przynajmniej raz dziennie – to pozwala nam zobaczyć się nawzajem, porozmawiać ze sobą twarzą w twarz, bez rozproszeń. Tylko wtedy możemy pielęgnować trwający związek, kiedy znamy się lepiej niż zaledwie powierzchownie.
+

© Pexels | CC0