5 / 9
Prądy ideologiczne
Powszechne nurty w społeczeństwie i dominujący współczesny światopogląd zbyt często wywiera nacisk na rodziców w pewnych kierunkach, nie pozwalając im w wolności decydować o fundamentalnych edukacyjnych kwestiach. Musimy zapewnić sobie wolność od tych wpływów, aby zawsze próbować wpoić dzieciom nasze własne wartości i utwierdzić je w prawdziwych cnotach, i bronić naszego prawa do uczenia ich w sposób, który my uważamy za najwłaściwszy.
+

© Pexels | CC0