2 / 8
Św. Katarzyna Szwedzka
Jest córką św. Brygidy. Żyła w XIV wieku. Jest patronką wszystkich osób dotkniętych niepowodzeniami. Chroni przed poronieniami.
+

© PD