7 / 8
Św. Maria Zelia Martin i Ludwik Martin
Rodzice świętej Tereski z Lisieux. Są pierwszym kanonizowanym małżeństwem, patronami wszystkich małżeństw.
+

© PD