7 / 9
Wojciech Modest Amaro
Najbardziej znany polski szef kuchni z gwiazdką Michelina często podkreśla, że bez Boga nie odniósłby sukcesów. Po swoim nawróceniu założył Fundację Nowe Życie Polska, która ma pomóc młodym ludziom, często po różnych przejściach, rozwijać ich talenty. Bo, jak podkreśla Amaro, w każdym z nas Pan Bóg złożył jakieś dary.
+

© EAST NEWS