8 / 9
Delia Smith
Nawrócona na chrześcijaństwo przed kilkoma laty, pisze książki kucharskie, w których często podkreśla, jak ważny jest Pan Bóg i rodzina. „Wiara to mój wewnętrzny ogień, który inspiruje mnie do wielu działań, jakie podejmuję w swoim życiu”. Napisała również książkę o swoich poszukiwaniach Pana Boga: „Im więcej szukasz, tym więcej znajdziesz”.
+

© Delia Online | Facebook | Fair Use