2 / 5
Ksiądz Jerzy Popiełuszko ze starszym bratem Józefem w Augustowie, 7 lipca 1975.
+

© fot. z prywatnego archiwum Marka Popiełuszki