5 / 5
Ksiądz Jerzy na traktorze w rodzinnym gospodarstwie w Okopach, 6 czerwca 1975.
+

© fot. z prywatnego archiwum Marka Popiełuszki