12 / 13
Kaplica św. Antoniego, Relikwiarze w Ołtarzu Głównym
+

© Britt Reints | CC BY 2.0