1 / 10
Kościół św. Piotra i Pawła w Cierzniach
Orientowaną drewnianą świątynię z muru pruskiego wzniesiono w 1785 r., a następnie przebudowywano aż do 1980 r. Kościół konstrukcji słupowo-ramowej, o cechach barokowych. Co ciekawe, nie ma wyodrębnionego z nawy prezbiterium. Drewniana czworoboczna wieża zwieńczona jest barokowym hełmem. W środku warte uwagi m.in. rokokowa ambona z końca XVIII wieku oraz XVIII- i XIX-wieczne obrazy. Przy świątyni stoi drewniana dzwonnica z XIX wieku.
+

© MOs810/Wikipedia | CC BY-SA 4.0