3 / 10
Kościół Podwyższenia Krzyża w Leśnie
Drewniany kościół ufundowany przez żonę dwóch polskich królów (Władysława IV i Jana II Kazimierza), królową Marię Ludwikę Gonzagę, wzniesiono w latach 1634-1687. Jest to budowla o konstrukcji zrębowej z bardzo wysoką, zbudowaną na początku XIX wieku 32-metrową wieżą, dzięki której świątynia jest najwyższym w Polsce drewnianym budynkiem. Jako jedyny na Pomorzu drewniany kościół ma trzy nawy (co jest rzadkością dla takiego budownictwa). W świątyni zachowało się unikatowe wyposażenie, np. ambona z końca XVII wieku, ołtarze barokowe i jeden rokokowy czy chrzcielnica klasycystyczna.
+

© WiktorN.PL/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl