1/7
Pałac Auberge de Castille będący dziś siedzibą premiera.
2/7
Konkatedra św. Jana, gdzie można podziwiać dzieła Caravaggia.
3/7
Pałac Wielkich Mistrzów Zakonu Joannitów, który jest dziś siedzibą prezydenta.
4/7
Obrazy z malowniczego portu rybackiego Marsaxlokk.
5/7
Jeden z kościołów na wyspie Gozo.
6/7
Katedra w mieście Rabat.
7/7
Sanktuarium maryjne w miasteczku Mellieha z grotą, w której czczono Matkę Boską od kilkunastu wieków.