2 / 7
Konkatedra św. Jana, gdzie można podziwiać dzieła Caravaggia.
+

© Radoneme/Wikipedia | CC BY-SA 3.0