3 / 7
Pałac Wielkich Mistrzów Zakonu Joannitów, który jest dziś siedzibą prezydenta.
+

© Sudika/Wikipedia | CC BY-SA 3.0