2 / 10
Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej w Tarnobrzegu
Kolorowy i świętorodzinny wizerunek Królowej Zagłębia Siarkowego cieszy się od XVII wieku nieustającą czcią. Zatroskany Józef, mały Jezusek wręczający Maryi różę i… ptaszki. Dziś nie ma już śladu po tym, jak wnętrze świątyni ucierpiało przez pożary albo austriackie wojska. Warto postarać się o wpuszczenie na wieżę.
+

© Jacek Halicki/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl