3 / 10
Kolegiata Bożego Ciała w Jarosławiu
Najstarsza w Polsce pojezuicka barokowa świątynia, nawiązująca do klasycznej rzymskiej Il Gesu. Na początku XIX wieku świątynia została wykupiona od austriackich zaborców przez księcia Adama Czartoryskiego i przekazana parafii. W prawej nawie znajduje się obraz jego prawnuka – męczennika II wojny światowej, bł. Michała Czartoryskiego OP.
+

© Bazie/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl