5 / 10
Sanktuarium maryjne w Borku Starym
Pieczę nad cudownym obrazem w barokowym kościele pw. Wniebowzięcia NMP sprawują dominikanie. W świątyni oprócz wszechobecnych motywów dominikańskich warto zwrócić uwagę na boczny ołtarz Krzyża Świętego i wspaniałą ambonę.
+

© Pabbloz/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl