9 / 10
Cerkiew św. Jana Chrzciciela w Tyrawie Solnej
Drewniana unicka świątynia z początku XIX wieku, wzniesiona m.in. przez cieślę Andrzeja Dudę. Msze we wschodnim obrządku w niedziele i święta o godzinie 14.
+

© Henryk Bielamowicz/Wikipedia | CC BY 3.0