11 / 12
Zabytkowy krzyż w Muzeum Ikon

© fot. Krzysztof Jędrasik