12 / 12
XVI-wieczne malowidła ścienne ocalałe ze zburzonej w lipcu 1944 r. cerkwi Zwiastowania NMP

© fot. Krzysztof Jędrasik