2 / 12
Muzeum Ikon w Supraślu

© fot. Krzysztof Jędrasik