3 / 12
Ikony Maryi w Muzeum Ikon w Supraślu

© fot. Krzysztof Jędrasik