5 / 12
Sala ukazująca wnętrze domu z ołtarzykiem

© fot. Krzysztof Jędrasik