6 / 12
Dzieła udostępnione w Muzeum Ikon w Supraślu

© fot. Krzysztof Jędrasik