8 / 12
Sala ukazująca pracę artystów piszących ikony

© fot. Krzysztof Jędrasik