3 / 8
Pokamedulski Klasztor w Wigrach
Na terenie klasztoru znajduje się barokowy kościół Niepokalanego Poczęcia NMP. W ołtarzu głównym widnieje obraz Niepokalanego Poczęcia NMP, którego autorem jest samouk Wiktor Winikajtis. Po bokach XVIII-wieczne figury św. Romualda (założyciel zakonu kamedułów) i św. Benedykta. Kościół jest bogaty w liczne kaplice i ozdoby, ale warto zwrócić szczególną uwagę na obraz przedstawiający św. Maksymiliana Marię Kolbego. Klasztor był bardzo cenionym miejscem przez Jana Pawła II, który na początku swojego kapłaństwa lubił pływać kajakiem z młodzieżą po okolicznych jeziorach. W 1999 r. papież odwiedził klasztor podczas pielgrzymki. Na miejscu można zobaczyć m.in. pomieszczenia, w których spał, jadł i modlił się. Oprócz wspomnianych miejsc warto zejść do podziemnych krypt, a także przyjrzeć się małym domkom, w których niegdyś mieszkali zakonnicy.
+

© Yarl/Wikipedia | CC BY-SA 3.0