8 / 8
Konkatedra pw. św. Aleksandra w Suwałkach
W czerwcu 1710 r. we wsi Suwałki rozpoczęto budowę kaplicy, która stała się filią Wigierskiego Klasztoru Kamedułów. Po kilkudziesięciu latach kaplica stała się kościołem parafialnym. Według kroniki parafialnej znajdujący się w słabym stanie kościół w Suwałkach zauważył jadący na koronację do Warszawy car Aleksander I. Widząc chylącą się ku ruinie świątynię, poprosił o przekazanie odpowiednich środków, aby zbudować murowany kościół pw. św. Aleksandra. Tak też się stało. Pomimo historycznych zawirowań i zniszczeń, m.in. podczas II wojny światowej, kościół pełni ważną rolę w regionie po dziś dzień. W świątyni znajduje się wiele obrazów i figur. Warto zwrócić uwagę na 13 witraży, które prezentują: chrzest Polski, śluby Jana Kazimierza, królową Jadwigę, św. Wojciecha, św. Stanisława Biskupa, św. Kazimierza, św. Jana Kantego, św. Maksymiliana Marię Kolbe, bł. Kingę i Bronisławę, Matkę Boską Częstochowską, Matkę Boską Ostrobramską i herb Suwałk.
+

© Marek i Ewa Wojciechowscy/Wikipedia | CC BY-SA 3.0