1 / 10
Ustka, kościół Najświętszego Zbawiciela
Świątynię dla wspólnoty ewangelickiej wybudowano w latach 1885-1888 w stylu neogotyckim. Za budowę odpowiedzialny był ustecki cieśla okrętowy, Franz Drabeim, który cały swój majątek zapisał ubogim. Nad ołtarzem wisi XVII-wieczny krucyfiks. W kościele zobaczyć można m.in. dwa obrazy wotywne z XVII w. i kilka współczesnych. Po lewej stronie ołtarza na obrazie upamiętniono katastrofę z 1672 r., kiedy jeden z usteckich żaglowców zatonął z całą załogą. Wśród ofiar był 20-letni syn armatorów, fundatorów obrazu – został przestawiony pod krzyżem z całą rodziną.
+

© Maria Golinski/Wikipedia | CC BY 2.5