4 / 9
Cerkiew katedralna świętych Cyryla i Metodego w Pradze Kolejnym nietypowym obiektem sakralnym jest prawosławna świątynia znajdująca się przy ulicy Resslovej 21, niedaleko przy zejściu na nabrzeże Wełtawy od strony dzielnicy Nové Město. Świątynia wygląda z zewnątrz jak typowy, barokowy kościół łaciński. Zbudowana w 1730 roku, należała najpierw do Kościoła katolickiego i nosiła wezwanie św. Karola Boromeusza. Po I wojnie światowej, już w niepodległej Czechosłowacji, została przekazana powstającej w tym kraju Cerkwi prawosławnej. Dzisiaj cerkiew jest nie tylko miejscem modlitwy wschodnich chrześcijan, ale również narodowym muzeum pamięci. Podczas II wojny światowej w podziemiach cerkwi schronili się zrzuceni z Wlk. Brytanii „cichociemni”, którzy w 1942 roku przeprowadzili udany zamach na hitlerowskiego namiestnika Protektoratu Czech i Moraw, Reinharda Heydricha. Żołnierze niemieccy po 3 tygodniach znaleźli kryjówkę i dokonali na nią ataku – wszyscy zamachowcy ponieśli śmierć. W odwecie hitlerowcy zamknęli świątynię i rozstrzelali jej duchowieństwo, z biskupem praskim Gorazdem na czele. W podziemiach znajduje się otwarte przez cały dzień muzeum z wolnym wstępem, które upamiętnia te wydarzenia. W samej cerkwi znajdziemy bogato zdobiony ikonostas i interesujące ikony przedstawiające świętych ziem czeskich i słowackich z pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa.
+

© VitVit/Wikipedia | CC BY-SA 3.0