5 / 9
Bazylika Wniebowzięcia NMP i ss. Cyryla i Metodego w Welehradzie Narodowe sanktuarium Czechów i Słowaków (czes. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje) znajduje się na Morawach Południowych w pobliżu miasta Uherské Hradiště, do którego możemy dojechać pociągiem z Brna (ok. 60 km) lub samej Pragi. Sanktuarium nawiązuje do epoki chrystianizacji ziem czeskich i słowackich przez apostołów Słowian – świętych Cyryla i Metodego, działających w Państwie Wielkomorawskim w IX wieku. Na coroczne uroczystości im poświęcone w dniu 5 lipca pielgrzymuje tam kilkadziesiąt tysięcy Czechów i Słowaków. Świątynia w Welehradzie istniała już od XII wieku i należała najpierw do cystersów. Zniszczona podczas wojen husyckich, została odbudowana w stylu barokowym i klasycystycznym na przełomie XVII i XVIII wieku. Tytuł bazyliki mniejszej nadał jej papież Pius XI w 1928 roku, a w 1990 roku odwiedził ją Jan Paweł II w pierwszej po upadku komunizmu pielgrzymce do ówczesnej Czechosłowacji. W ogromnej, liczącej ponad 86 metrów długości nawie głównej znajdziemy 14 mniejszych kaplic bocznych. Msze odprawiane są tam codziennie o 6:30 i 18:00, a w niedziele o 7:30, 10:00 i 15:00. Wokół znajdziemy również liczne domy pielgrzyma i restauracje.
+

© Bjalek Michal/Wikipedia | CC BY-SA 3.0