6 / 9
Matka Boża Siedmiobolesna – patronka Słowacji Narodowym sanktuarium Słowaków jest z kolei Sanktuarium Matki Bożej Siedmiobolesnej (słow. Bazilika Sedembolestnej Panny Márie) znajdujące się w miejscowości Šastín-Stráže w zachodniej Słowacji, niedaleko od granicy z Czechami. Kult Matki Bożej Bolesnej jest od kilkuset lat rozpowszechniony za Tatrami. Sanktuarium, którego kustoszami są dzisiaj paulini, zostało zbudowane w 1736 roku. Szczególnym obiektem czci jest w nim rzeźba Szastińskiej Maryi, którą za cudowną uznał papież Urban VIII. Do świątyni pielgrzymują dzisiaj zarówno wierni obrządku łacińskiego, jak i grekokatolicy, popularne są również pielgrzymki piesze różnych grup: ojców, kobiet, narzeczonych, osób samotnych oraz motocyklistów. W bazylice codziennie odprawiane są msze, odmawiany jest różaniec, trwa adoracja i odbywają się tzw. soboty fatimskie z procesją ze świecami.
+

© Ľuboš Repta/Wikipedia | CC BY-SA 4.0