7 / 16
Doktor Wanda Błeńska trzy lata przed wyjazdem na misje (Hamburg, 19.05.1947)
+

© Archiwum dr Wandy Błeńskiej