1 / 11
Muzeum regionalne im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach

© Fot. Mieczysław Kalski. Fotografie pochodzą ze strony bazy lokacji Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego