3 / 11
Zabytkowy kościół z XVIII w. w Jerutkach

© Fot. Mieczysław Kalski. Fotografie pochodzą ze strony bazy lokacji Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego