4 / 11
Kościół z XIV w. w Gudnikach

© Fot. Mieczysław Kalski. Fotografie pochodzą ze strony bazy lokacji Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego