6 / 11
Krzyż w Giżycku

© Fot. Mieczysław Kalski. Fotografie pochodzą ze strony bazy lokacji Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego