7 / 11
Giżycko. Cerkiew Trójcy Przenajświętszej

© Fot. Mieczysław Kalski. Fotografie pochodzą ze strony bazy lokacji Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego