2 / 11
Sanktuarium maryjne w Świętej Lipce

© Fot. Mieczysław Kalski. Fotografie pochodzą ze strony bazy lokacji Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego