5 / 11
Ostrykół. Drewniany kościół z XVII w.

© Fot. Mieczysław Kalski. Fotografie pochodzą ze strony bazy lokacji Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego