6 / 11
XIX-wieczna cerkiew w Lidzbarku Warmińskim

© Fot. Mieczysław Kalski. Fotografie pochodzą ze strony bazy lokacji Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego