7 / 11
Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi w Krośnie

© Fot. Mieczysław Kalski. Fotografie pochodzą ze strony bazy lokacji Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego