11 / 12
Obraz twarzy z Całunu Turyńskiego w zestawieniu z bizantyńskimi monetami
+

© Public Domain (Shroud) | Classical Numismatic Group, Inc./CC BY-SA 3.0 (Coins)