3 / 12
Pacjent z paraliżem twarzy
Widać zanik bruzdy nosowej po prawej stronie twarzy – wynik paraliżu.
+

© Gentileza