1 / 2
Alderman Fernando Albán podczas krótkiego briefingu prasowego.
+

© Ramón Antonio Pérez