2 / 2
Od lewej do prawej: Alderman Fernando Alban, Macky Arenas (Aleteia), o. Javier Fuenmayor (ksiądz parafii Objawienia Pańskiego) oraz diakon stały Virgilio Cartagena (dyrektor Caritasu)
+

© Ramón Antonio Pérez