1 / 5
Grzegorz z Nyssy – pierwszy „legalny” filozof chrześcijański

© Wikipedia