2 / 5
Anzelm z Canterbury – jeden z ojców średniowiecznej nauki

© Wikipedia